Make your own free website on Tripod.com
 

Miscellanea and Contact

School Address: Fasa 6, Taman Melawati, 53100 Gombak, Selangor Darul Ehsan

Telephone number: 03-41087723

 

SMKTM Vission

Melahirkan warga yang cemerlang, seimbang dan berkualiti tinggi berteraskan budaya ilmu dan teknologi maklumat

 

SMKTM Mission

  • Melahirkan pelajar-pelajar yang cemerlang dan bersahsiah mulia

  • Membentuk kumpulan pengurusan dan sokongan yang jelikat, berketrampilan profesional dan beramanah

  • Memiliki kemudahan fizikal dan alam sekitar yang selamat serta mesra alam

 

School Motto

"Bersemangat Berusaha Berjaya"

 

School Theme

"Beriltizam Menjana Kecemerlangan"

"Bersama Membina Sekolah Kita"

 

School Logo

Red: Love and Loyalty towards the country

Blue: Peace and Harmony

Yellow: The Selangor flag

2 Hands Clasping: Teamwork ethics

Pencil: An icon of success

Stairs: The way to success

Book: Academic Importance

Hibiscus: National Spirit

Olympic rings: Importance of sports

1991: Date of establishment (1412 is the equivalent Islamic year)